Välkommen till Västra Berga Bygg AB

Västra Berga Bygg AB erbjuder byggservice arbeten med fastighetsrenovering och övrig renovering av fastigheter samt totalentreprenader vid nybyggnationer med ett upptagningsområde inom nordvästra Skåne.

Vi har sedan bolaget bildades medverkat till flera hundra lyckade projekt och entreprenader åt våra kunder vilka främst utgörs av fastighetsbolag som BroGripen, Jefast, Helsingborgshem, Wihlborgs, Höganäshem och Landskronahem, bostadsrättsföreningar som Riksbyggen samt försäkringsbolag och industrier som Länsförsäkringar och Odlarlaget.

BYGGSERVICE

Byggservice via VB Bygg

Västra Berga Bygg AB utför byggservice med arbeten i ett upptagningsområde över hela nordvästra Skåne.
 
 

FASTIGHETSRENOVERING

Fastighetsrenovering via VB Bygg

Vi har slutfört hundratals renoverings-projekt där våra kunder utgörs av såväl fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar som försäkringsbolag och industrier.
 

TOTALENTREPRENAD

Totalentreprenad via VB Bygg

Krångligt med flera inblandade parter i projektet? Vi tar ett helhetsansvar och löser uppdraget med totalentreprenad för uppdraget.
 

MODEXA KÖK

Modexa Kök via VB Bygg

Vi förser lägenhetskök med nya måttanpassade köksluckor och moderna funktioner monterade på befintliga skåpstommar, för dig som äger eller förvaltar lägenheter.

TOP